Huisartsenpraktijk Gezondr

Sinds september 2013 kent Roeselare, midden het centrum, een nieuwe huisartsenpraktijk: Gezondr.

De praktijk bevindt zich in de Adriaen Willaertstraat 17, vlak naast de vroegere praktijk van Dr. Mieke Matyn.

Gezondr. wordt op dit moment gedragen door dokter Mieke Matyn en (haar dochter) dokter Karen Van Massenhove.

Twee huisartsen, twee generaties, twee lagen van ervaring… maar vooral één in deze duopraktijk.

Twee handen op een buik, zo je wil.


Beide dokters kiezen voor een patiëntvriendelijke aanpak, werken met open en wereldwijd vizier, zijn overtuigd van het belang van een wetenschappelijk onderbouwde diagnose en dito onderzoek, hebben oog voor de sociale omgeving en de actuele noden van hun patiënten.

Kortom, een no-nonsense praktijk met aandacht voor het leven van iedere individuele patiënt.


Gezondr. is niet zomaar een naam.

Wie naar de arts op consultatie gaat, wil of verwacht meer zekerheid omtrent zijn of haar gezondheid.

Gezonder worden en/of gezond zijn , vormt - soms onuitgesproken - voor alle patiënten de hoofdverwachting.

Werken aan gezondheid, is de hoofdopdracht van Gezondr.

De doelstelling is en blijft: gezonder worden.

Gezonder als basis voor een leven van en vol kwaliteit, ongeacht wie je bent.

Daarom hecht Gezondr. belang aan trajectopvolging: gezonder worden is een proces.

Een proces waarin de kennis, zowel wetenschappelijk als het wederzijdse en duurzame kennen van patiënt naar arts, van arts naar patiënt… van belang is.


Daarom ook is Gezondr voorstander om patiënten te ontvangen op de consultatie.

Daar immers, zijn de mogelijkheden tot onderzoek veel ruimer dan bij een thuisconsultatie.