Bij klachten van niezen, hoesten, keelpijn, grieperig gevoel of koorts: Neem telefonisch contact op met de praktijk. Wij zullen telefonisch een inschatting maken van de ernst van de symptomen en wat er dient te gebeuren. Bij milde klachten wordt u geacht thuis te blijven gedurende minstens 7dagen en contact met anderen te mijden (geen boodschappen doen, geen wandeling). Ga niet zelf naar de apotheek. Als u een arbeidsongeschiktheidsattest nodig hebt voor het werk, zal dat ook geregeld worden.

Bij verergeren van de symptomen (kortademigheid, pijn op de borst), contacteert u opnieuw de praktijk.

Indien wij het nodig achten om een klinisch onderzoek te doen om de ernst beter in te schatten, komen wij op huisbezoek voorzien van optimale bescherming. 

Ga niet spontaan naar spoeddienst, ook niet bij andere situaties dan bovenste luchtwegklachten. Contacteer steeds de praktijk om de spoeddienst te ontlasten!

info-coronavirus.be

Mensen zonder klachten van hoesten, keelpijn, niezen, grieperig gevoel of koorts, kunnen zeker een afspraak maken. We hebben onze praktijk zo georganiseerd dat je meestal alleen in de wachtzaal zit.