De website Samen sterk tegen corona (mijncoronatest.be) biedt u onderstaand handig overzicht betreffende Covid-testing


Heeft u milde symptomen die kunnen wijzen op Covid-19?

1) Ga in quarantaine.

2) Vul onderstaand formulier in:
Self Assessment Testing formulier

  • Na het invullen van een vragenlijst kunt u een code aanmaken om een Covid-test te laten afnemen.
  • Het invullen van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem.
  • Met de aangemaakte code kan u zelf een afspraak maken bij een testcentrum.

Bij een positieve Covid-test is het via de website Mijn Gezondheid | eHealth (belgie.be) mogelijk om zelf hoogrisicocontacten door te geven.


Via dezelfde website Mijn Gezondheid | eHealth (belgie.be) is het mogelijk om zelf uw quarantaine certificaat te downloaden.


Hoogrisicocontacten


Wat moet ik doen als ik een hoogrisicocontact heb gehad?

Ik ben volledig gevaccineerd

1) Ga in quarantaine. 

2) Wacht op de code die je krijgt via contact tracing. 

3) Plan met deze code een PCR test in een triagecentrum bij voorkeur op dag 5 na het risicocontact (tussen dag 3 en dag 6).

4) Vanaf dag 4 na het risico contact kan je uit quarantaine mits een dagelijkse negatieve zelftest, tot negatief resultaat PCR-test.

5) Download je quarantaine attest op www.mijngezondheid.be.

6) Indien je test negatief is mag je uit quarantaine.

7) Bij een besmetting binnen het gezin waarbij isolatie niet mogelijk is: bijkomende test op dag 10.

Bij een positieve test: 10 dagen in isolatie.


Ik ben niet (volledig) gevaccineerd

1) Ga in quarantaine.

2) Wacht op de code die je krijgt via contact tracing. 

3) Plan met deze code een PCR test in een triagecentrum op dag 1 en op op dag 7 na het risicocontact.

4) Download je quarantaine attest op www.mijngezondheid.be.

5) Indien je tweede test negatief is, mag je uit quarantaine.

6) Bij een besmetting binnen het gezin waarbij isolatie niet mogelijk is: test op dag 1, dag 10 (negatief = quarantaine verlaten) en dag 17.

Bij een positieve test: 10 dagen in isolatie.

Bij klachten van niezen, hoesten, keelpijn, grieperig gevoel of koorts: Neem telefonisch contact op met de praktijk. Wij zullen telefonisch een inschatting maken van de ernst van de symptomen en wat er dient te gebeuren. Bij milde klachten wordt u geacht thuis te blijven gedurende minstens 7dagen en contact met anderen te mijden (geen boodschappen doen, geen wandeling). Ga niet zelf naar de apotheek. Als u een arbeidsongeschiktheidsattest nodig hebt voor het werk, zal dat ook geregeld worden.

Bij verergeren van de symptomen (kortademigheid, pijn op de borst), contacteert u opnieuw de praktijk.

Indien wij het nodig achten om een klinisch onderzoek te doen om de ernst beter in te schatten, komen wij op huisbezoek voorzien van optimale bescherming. 

Ga niet spontaan naar spoeddienst, ook niet bij andere situaties dan bovenste luchtwegklachten. Contacteer steeds de praktijk om de spoeddienst te ontlasten!

info-coronavirus.be

Mensen zonder klachten van hoesten, keelpijn, niezen, grieperig gevoel of koorts, kunnen zeker een afspraak maken. We hebben onze praktijk zo georganiseerd dat je meestal alleen in de wachtzaal zit.