Secretariaatsmedewerker

Sinds mei 2019 is Eveline Jacques zowel aan de desk in onze ingangshal als aan de telefoon ons nieuw aanspreekpunt geworden.
Eveline studeerde aan KHLeuven (Medical Management) en heeft werkervaring in Gent, Brussel, Vilvoorde en Roeselare. Eveline helpt ons in administratie, opmaak formulieren, in het regelen van afspraken en huisbezoeken en in het telefoonverkeer.
Als je belt naar Huisartsenpraktijk Gezondr. en Eveline hoort, weet dan dat zij deel uitmaakt van ons team en ook de nodige afspraken automatisch en direct naar ons deelt in alle vertrouwen. Vanzelfsprekend is ook zij aan het beroepsgeheim verbonden.
Eveline is in onze praktijk aanwezig op volgende tijdstippen:
Maandag:     08u - 12u
Dinsdag:       13u - 17u
Woensdag:   13u - 16u
Donderdag:  08u - 12u
Vrijdag:         08u - 12u