Vanaf 23 november 2020 is het mogelijk om zelf online uw testafspraak in de pretriagepost te maken.
Het adres van de pretriagepost te Roeselare is Ardooisesteenweg 276 (ARDOLAB).
Er zijn twee situaties waarbij deze test moet afgenomen worden: 
1) er was hoogrisicocontact / terugkeer uit een rode zone.
2) u heeft symptomen.

1) Als er sprake was van hoogrisicocontact of terugkeer uit een rode zone, wordt u via contacttracing gecontacteerd. U ontvangt via de contacttracer een CTPC-code (Covid Test Prescription Code) die u nodig hebt om online een afspraak te kunnen maken.
* Er dient een test te gebeuren op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact of na de terugkeer uit de rode zone. U kunt deze afspraak zelf maken via de website www.mijngezondheid.be. Dit kan via de rubriek 'COVID-19: Staalafnamemoment reserveren op basis van acivatiecode'. 

* Via de website www.mijngezondheid.be kunt u zelf een quarantaine-attest downloaden via de rubriek 'COVID-19: mijn quarantainecertificaat'. 

* Via de website www.mijngezondheid.be kunt u zelf het resultaat van uw test raadplegen via de rubriek 'COVID-19: uitslag van mijn COVID-test'.


2) U heeft symptomen.
Contacteer uw huisarts. Deze zal een elektronisch voorschrift aanmaken waarna u een CTPC-code via sms zult ontvangen. Met deze code kunt u zelf via de website www.mijngezondheid.be via de rubriek 'COVID-19: Staalafnamemoment reserveren op basis van acivatiecode' (CTPC-code) een afspraak boeken.