Brochures

Hier vindt u een verzameling van informatieve brochures over verschillende gezondheidsonderwerpen, variërend van preventie en behandeling tot wensen over het levenseinde.

Brochure

We denken er liever niet aan, maar toch biedt het alleen maar voordelen als je nu beslist voor later.

Vroegtijdige zorgplanning, wensen naar het levenseinde, meer weten over palliatieve zorg thuis of in het ziekenhuis, een wilsverklaring euthanasie, de wetgeving betreffende euthanasie,…

© Copyright - Gezondr