Visie Gezondr.

Gezondr. is niet zomaar een naam. Wie naar de arts op consultatie gaat, wil of verwacht meer zekerheid omtrent zijn of haar gezondheid. Gezonder worden en/of gezond zijn , vormt – soms onuitgesproken – voor alle patiënten de hoofdverwachting. Werken aan gezondheid, is de hoofdopdracht van Gezondr. De doelstelling is en blijft: gezonder worden. Gezonder als basis voor een leven van en vol kwaliteit, ongeacht wie je bent. Daarom hecht Gezondr. belang aan trajectopvolging: gezonder worden is een proces. Een proces waarin de kennis, zowel wetenschappelijk als het wederzijdse en duurzame kennen van patiënt naar arts, van arts naar patiënt… van belang is.

Dokter Karen Van Massenhove

Karen Van Massenhove studeerde in 2013 af (UGent) met specialisatie Huisarts. Een tijdlang was ze werkzaam als arts in Oeganda (najaar 2010), een blikopener die kan tellen. Dermatologie is een van haar specifieke interesses en ze volgde daartoe ook de opleiding ‘Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk’ waardoor het opsporen en vroegtijdig behandelen van verdachte huidplekjes een aandachtspunt is.

Dr. Van Massenhove is CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) van WZC Ter Berken vanaf 2014 tot op heden.

Mama van Daan is ze sinds 2016.

Gegevens

  • Ondernemingsnummer: BE 0537.566.278
  • Beroepsvereniging en toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen

Dokter Mieke Matyn

Mieke Matyn studeerde af in 1983 (UGent) als dokter in Huisarts- en Verloskunde. Vanaf 1984 is zij werkzaam als huisarts in Roeselare. Dr. Matyn volgde met succes de opleiding LEIF-arts, was CRA in WZC De Waterdam (2000-2019) en is tot op heden bestuurslid van Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen.

Gegevens

  • Ondernemingsnummer: 0814.021.129
  • Beroepsvereniging en toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen

Secretariaat

Sinds 2019 is Eveline Jacques onze secretariaatsmedewerker. Je hoort haar aan de telefoon, je ziet haar in de ingangshal. Eveline studeerde aan KHLeuven (Medical Management) en heeft werkervaring in Gent, Brussel, Vilvoorde en Roeselare. Eveline helpt ons in administratie, opmaak formulieren, in het regelen van afspraken en huisbezoeken en in het telefoonverkeer. Als je belt naar huisartsenpraktijk Gezondr. en Eveline hoort, weet dan dat zij deel uitmaakt van ons team en ook de nodige afspraken automatisch en direct naar ons deelt in alle vertrouwen. Vanzelfsprekend is ook zij aan het beroepsgeheim verbonden.

Eveline is in onze praktijk aanwezig op volgende tijdstippen:

Maandag:     08u – 12u
Dinsdag:       13u – 17u
Woensdag:   13u – 16u
Donderdag:  08u – 12u
Vrijdag:         08u – 12u

© Copyright - Gezondr